top of page

 

אפוטרופסות או תומך החלטה

 

אפוטרופסות נועדה למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם ולנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה ובכך עלולים לגרום לעצמם נזקים ולרכושם.

מינוי אפוטרופוס יכול להיות מינוי זמני ויכול להיות מינוי קבוע, בדרך כלל, אדם אשר אינו יכול לטפל בענייניו באופן זמני וזאת בשל מחלה ו/או תאונה וכו', יקבע לו מינוי זמני וזאת כמובן בכפוף בהוכחת מוגבלות ברוב ענייניו של האדם.

לאנשים אשר בשל מחלה נפשית ו/ או ליקוי שכלי אינם יכולים לדאוג לענייניהם באופן קבוע, ומכונים כ"פסולי דין" או "חסויים", בדרך כלל ידרשו במינוי אפוטרופוס קבוע.

תפקידו של האפוטרופוס הינו בהתאם למסגרת המינוי שניתן לו על ידי בית המשפט, כך לדוגמא: אפוטרופוס הממונה לדין אחראי לנהל אך ורק את ענייניו המשפטיים של האדם הנדרש להליכים הספציפיים שבגינם ניתן המינוי, אפוטרופוס לרכוש אחראי באופן ספציפי על כל העניינים הרכושיים של האדם הנדרש ואפוטרופוס לגוף אחראי על העניינים הבריאותיים של הנדרש בו.

ניתן להגיש בקשות לאפוטרופוס לגוף ולרכוש לבית המשפט.

לאחרונה, בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות ובעקבות פסיקות בית המשפט, ניתן אף למנות תומך החלטה בנושאים הנדרשים וזאת כאשר האדם הנדרש למרות שיכול לנהל את ענייניו עדיין יכול לקבל החלטות בנושאים מסוימים.

כאמור, בית המשפט הוא אשר ממנה אפוטרופוס במקרים המתוארים לעיל, אמנם בתחום המשפחה, ההורים הביולוגיים של הילד נקראים כאפוטרופסים, ובהגדרה, האפוטרופסים הטבעיים של הילד.

במקרה זה, קיימים להורים זכויות וחובות כלפי ילדיהם.

לעיתים קרובות, בעת הליך הפירוד בין בני זוג, עומדות זכויות וחובות אלו לבני הזוג, ועל מנת לשמרם נדרשים הם בייצוג מעורך דין מקצועי אשר ידע להגן על זכויות ההורה.

בין שורותינו משמש משרדנו כמשרד לענייני משפחה, העוסק מעל 20 שנים בתחום דיני המשפחה ככלל ובתחום האפוטרופסות בפרט.

 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

 

 

 

 

bottom of page