top of page

צו הרחקה

 

לעיתים במסגרת סכסוכים בין בני זוג, מתגלים לעיתים היבטים אלימים מצד בני הזוג אחד כלפי השני.


צו הרחקה או צו הגנה הנם צווים בהם משתמש בית המשפט על מנת להגן על אדם, עסק, חברה וכו'.


מקורו של צו ההרחקה הינו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, כאשר תפקידו הינו למנוע מאדם לפגוע ו/או לאיים על בני משפחתו ולהרחיקו מסביבתם וזאת על מנת לשמור על ביטחונם האישי במצבים בהם נדרש.


יודגש, כי צו ההרחקה לא נועד לסייע למי מבני הזוג בהליך הפרידה אלא אך ורק נועד למצבים קיצוניים בהם אכן עומד ביטחונו האישי של בן הזוג בסכנה מסוימת הדורשת הרחקתו של האדם עליו מבוקש להוציא את הצו.


עוד יצויין, כי על אף שצו זה משמש לעיתים קרובות ותכופות יותר בהליכי גירושין בין צדדים, יכול הוא לשמש כל גורם המבקש להרחיק אדם מסוים וזאת בשל חשש לביטחונו או לפרטיותו, הכל כמובן, בכפוף לדין.


צו הרחקה יכול להינתן לא רק במקרים של אלימות או התנכלות, קרי, הפן הפיזי, אלא אף בפן המילולי, במקרים של צעקות, קללות, איומים וכו'.


רצוי כי מי שמרגיש כי נדרשת הגנתו באמצעות צו זה, ידע לפנות לגורמים הלרוונטיים ולפעול לפי הפרוצדורה הנדרשת בדין, וזאת על מנת שלא יגרמו עיכובים במתן הצו אשר עלולים לעיתים להיות לרעת הנפגע.


באמצעות עורך דין מקצועי הבקיא בתחום אשר ילווה לאורך כל ההליך את הנפגע יהא ניתן לקבל את הצו במהירות הנדרשת.


משרדנו הינו משרד הבקיא בתחום דיני המשפחה ככלל וכיוצא מזה אף בתחום צווי המניעה בפרט.


לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

 

bottom of page