top of page

יעוץ גירושין

 

מתוך עשרות אלפי זוגות בישראל, מעל ל-30% ימצאו את עצמם בשלב כזה או אחר בהליך גירושין.

גירושין הינו הליך דרמטי וקשה אשר עלול להשפיע על אורח חייהם של בני הזוג בכל התחומים, לרבות על חיי ילדיהם.

 

כידוע, תביעת גירושין הינה תביעה המוגשת לבית הדין הרבני וזאת מכוח היותו בעל הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין בין בני זוג ( למעט בנושא נישואין אזרחיים).

הואיל ואחוז המתגרשים בישראל עולה מידי שנה, הותקנו היום תקנות חדשות התקפות לכל מי המבקש כיום להתגרש.

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה ( הוראת שעה), תשע"ו-2016 (להלן: "התקנות"), החלו במהפך בכל תחום הגירושין בארץ.

תקנות אלו בעצם מחייבות את הצדדים הרוצים כיום להתגרש, וטרם הגשת תביעותיהם לערכאות, להגיש קודם בקשה ליישוב סכסוך.

במסגרת הבקשה ליישוב סכסוך מופנים הצדדים קודם להליך גישור ביחידת הסיוע המשפטי שליד בית המשפט, במהלכו מנהלים בין שלושה לארבעה מפגשים ובמידה ובני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמים ביניהם במסגרת הליך זה, יכולים להגיש את תביעותיהם וזאת בהתאם למועדים בתקנות ולזכות הקדימה.

אין ספק כי בהליך גירושין עומדות זכויותיו החשובות ביותר של האדם על הפרק, הזכות של הורה לראות את ילדיו, תשלומי המזונות אותם צריך לשלם וכו'.

לאור האמור, ראוי ואף נדרש כי אדם המעוניין להתגרש יהא מיוצג על ידי עו"ד בעל וותק בתחום דיני המשפחה שיוכל לעמוד ולשמור על הזכויות והאינטרסים של המיוצג בדרך הטובה ביותר.

לא כל גירושין הינם כישלון לנישואין, יש גירושין בהם הנישואין מגיעים לסיומם ואין הדבר מעיד על כישלון כלשהו במהלך חיי הנישואין.

משרדנו הינו משרד בעל וותק של 20 שנים כאשר עיקר התמחותו הינה בתחום דיני המשפחה ככלל ובתחום הגירושין בפרט.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

bottom of page