top of page

 

 

 

 

 

התחדשות עירונית הינו תחום מורכב הדורש התמקצעות ספציפית, כאשר לצדדים בעסקה קיימת, מצד אחד, מטרה משותפת, אך מאידך, קיימים במקביל אינטרסים מנוגדים, אשר לעיתים קרובות נובעים מפערי מידע מהותיים (למשל, היקף זכויות הבנייה במגרש, מגבלות תכנוניות מצד הרשויות, דרישות מצד גורמים פיננסיים מלווים ועוד).

הניסיון העשיר של משרדנו בתחום הנדל"ן ככלל ובתחום ההתחדשות העירונית כפרט, מקנה למשרדנו את הכלים הנדרשים והיעילים ביותר לקידום הפרויקטים וניהולם בפן המשפטי באופן המקצועי ביותר, בדגש על מתן שירות טוב וזמין.

משרדנו מייצג מספר רב של בעלי דירות בפרויקטים שונים של התחדשות עירונית, תוך נקיטת כל הפעולות הנדרשות לקידום וביצוע הפרויקטים, לרבות סיוע בסוגיות משפטיות מורכבות מול היזמים.

בנוסף, מייצג משרדנו יזמים וקבלנים בפרויקטים של התחדשות עירונית ופרויקטים חדשים, לרבות הסכמים למכירת דירות היזם  בפרויקט, הסכמי ליווי, רישום יחידה רישומית חדשה (בפרויקטים של חיזוק המבנה), ביצוע רישומים בטאבו, רישום משכנתאות, רישום זכויות ורישום זכויות הדיירים והרוכשים בדירות הבתים המשותפים.

משרדנו מטפל בפרויקטים של התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים, למשל פרויקט לביצוע "פינוי-בינוי" בשכונת נווה דוד בחיפה הכולל הריסתם של 218 יח"ד קיימות ובנייתן של יותר מ – 1,000 חדשות. יצוין כי חלק מפרויקט זה מתוכנן אף במתווה של בינוי – פינוי – בינוי.

כמו כן, משרדנו ליווה את עסקת המכר הגדולה ביותר לשנת 2016 בסך מכירה של 32,500,000 ש"ח.

להלן מדגם חלקי של פרויקטים המצויים בטיפול משרדנו בתחום ההתחדשות עירונית:

התחדשות עירונית ובניה

פינוי - בינוי

מתחם שלמה המלך/ציקלג/שאול המלך

בשכונת נוה דוד- חיפה

מתחם חיים עוזר- פתח תקווה

תמ"א 38

(חיזוקים ותוספות/הריסה ובניה)

תל חי 38 - רמת גן

חד נס 24 - רמת גן

אחדות העבודה 15-

פינת חניתה 2 - גבעתיים

הרא"ה 228+226 - רמת גן

תרצה 2 - רמת גן

אוסישקין 18 - תל אביב

סוטין - תל אביב

bottom of page